Jakie są zadania menagera?

Jakie są zadania menagera?

Do podstawowych kompetencji każdego menedżera należy skuteczny monitoring zachowań w grupie oraz bezpośrednie stymulowanie postępów w pracy. Idealnym do tego narzędziem są zebrania pracowników – pozwalają omówić bieżącą sytuację, uzgodnić plan działania czy dokonać potrzebnych podsumowań. Często jednak dla wielu pracowników zebrania stają się przykrą koniecznością, są nudne i pozbawione celu. Szkolenia dla firm pozwolą nam to zmienić.

Kluczem do konstruktywnego organizowania pracowniczych zebrań jest odpowiedź na jedno istotne pytanie: „dlaczego to właśnie ci ludzie mają się tu dzisiaj spotkać, aby omówić właśnie ten temat”? Odpowiedź musi paść zarówno ze strony menedżerów (już podczas planowania) jak i pracowników. Nie ma niczego mniej skutecznego od długich i bezcelowych spotkań.

Jak odpowiednio przygotować zebranie? Tej sztuki nauczą nas szkolenia menedżerskie. Otóż podczas cyklu treningowego poznamy podstawowe elementy skutecznego organizowania spotkań i czynniki wpływające na jakość przebiegu. Pamiętajmy, planować należy tak, by wszyscy pracownicy mieli czas i możliwości odpowiednio przygotować się do zebrania, by mogli w nim uczestniczyć na równych warunkach.

Istotny jest również porządek, program zebrania. Podczas szkolenia dla firm poznamy metody skutecznego informowania pracowników o spotkaniu, tworzenia tzw. agendy. Co powinno się w niej znaleźć? Na pewno miejsce, termin i temat zebrania. Również cel i skrócony program. Szkolenia dla firm z pewnością uzmysłowią nam, jak wiele zależy od odpowiedniego przygotowania pracowników. Często bowiem pośpiech i niedomówienia wręcz uniemożliwiają skuteczną organizację zebrań, negatywnie nastawiają zespół i paraliżują działania menedżera.

Co dalej? Grupa jest już poinformowana i przygotowana do spotkania. Jak powinno ono przebiegać? Jaką przybrać formę? Pomysłów jest wiele, ważne by odpowiadały one profilowi firmy i możliwościom zespołu. To my – menedżerowie wiemy najlepiej, co dla grupy jest środkiem odpowiednim. Szkolenia dla firm pomogą nam jedynie dopasować porządek zebrania do konkretnych sytuacji: zadaniowych, podsumowujących czy dotyczących atmosfery w zespole.

Istotnym elementem w organizacji konstruktywnych spotkań grupowych jest odpowiednie zarządzanie budżetem czasu. Dotyczy to nie tylko długości trwania ale i konkretnego terminu. Szkolenia dla firm pozwolą nam już samym ustaleniem daty i godziny spotkania osiągnąć wyjątkową frekwencję i przygotowanie personelu. Pamiętajmy, każdy nawet drobny błąd przy planowaniu spotkania może na długo zniechęcić nas zespół do tego rodzaju metody współpracy. A szkoda, byśmy tracili tak skuteczne narzędzie menedżerskie.

Dodaj komentarz