PIT 2022 – jakie zmiany zaszły?

PIT 2022 – jakie zmiany zaszły?

Trzeba się już przygotować na szereg zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, który trzeba będzie uiścić od przychodów uzyskanych w 2021 roku. Zmiany te będą miały swój wyraz w informacjach oraz deklaracjach przygotowywanych za bieżący rok.

Rozliczanie pit 2022 – ulga dla młodych

Wraz z 2021 rokiem zwolnieni z opodatkowania są osoby, które nie ukończyły 26 rok życia z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej oraz z tytułu odbywania stażu uczniowskiego. Dotychczas zwolnienie to obejmowało wyłącznie stosunek pracy z tytułu umowy o pracę, pracy nakładczej, umow y zlecenie oraz spółdzielczej umowy o pracę.

Ulga abolicyjna dla pracujących za granicą

Rozliczanie pit 2022 oraz zasada rozliczania ulgi podatkowej przez rezydentów podatkowych z Polski, którzy są zatrudnieni za granicą, ulegnie zmianie. Umowa proporcjonalnego odliczenia równa jest teraz różnicy kwot, jakie osoby rozliczające przychody za pomocą tej metody, tracą w stosunku do rozliczania zarobków zagranicznych metodą zwolnienia z progresji. Przed 2021 rokiem ta ulga nie była w żaden sposób limitowana, natomiast od tego roku maksymalna wysokość ulgi nie może przekroczyć kwoty zmniejszającej podatek, jaką jest 1360 złotych. Niemniej jednak tego limitu nie stosuje się w stosunku do osób, których przychody pochodzą z umów o pracę, umów zlecenie, kontraktów menadżerskich oraz kontraktów o zarządzanie, jeżeli dochody, które pochodzą z tych umów są uzyskiwane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw na przykład marynarze, stewardessy czy piloci.

Przesunięcie podatku u źródła

Płatnik, który podbiera podatek z tytułu usług niematerialnych, jakimi są między innymi:

  • usługi doradcze
  • usługi księgowe
  • usługi prawne
  • badania rynkowe
  • przetwarzanie danych
  • pozyskiwanie personelu, gwarancji oraz poręczeń

do 30 czerwca 2021 roku nie będzie zobowiązany, aby pobierać podatek u źródła w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu, niezależnie od tego czy podatki, który uzyskał świadczenie złożył oświadczenie o rezydencji podatkowej. Przepisy deklarowały taki pobór podatku u źródła, jeżeli łączna wartość wpłat przekraczała 2 miliony złotych.

Jaka jest strategia podatkowa dla dużych płatników?

Podmioty, które przekroczyły 50 milionów euro w roku podatkowym oraz podatkowe grupy kapitałowe, zderzą się z nowymi obowiązkami, które zostały na nie nałożone. Te podmioty są w obowiązku przekazywać naczelnikowi urzędu skarbowego oraz publikować na stronie internetowej podmiotu strategię podatkową, załączając informację na temat:

  • jakie procedury i procesy stosują w zakresie wykonywani swoich obowiązków podatkowych
  • swoje transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów
  • jakie rozliczenia dokonywali w krajach, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową. Takimi krajami są między innymi Barbados, Wspólnota Bahamów czy Księstwo Andory
  • jakie planują działania z zakresu restrukturyzacji

Dodaj komentarz