Po co komu biznesplan

Po co komu biznesplan

Po co komu biznesplan

Dobrze zaplanowany biznes

Przedsiębiorcy, którzy dopiero planują wkroczyć na rynek jak i ci, którzy już na nim funkcjonują powinni pamiętać, ze o ich sukcesie w dużej mierze może decydować dobrze sporządzony biznesplan. Ale co to właściwie jest i w czym miałby pomoc? Najprościej mówiąc jest to plan biznesu, którym się zajmujesz lub chcesz rozpocząć. Określasz w nim jakimi produktami czy usługami chcesz zarządzać, zawierasz spis celów oraz zadań jakie stawiasz przed firmą i dążysz do tego, by te działania przynosiły zyski. Działając zgodnie z ustalonym wcześniej biznesplanem masz mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez pracowników firmy, ponieważ wszystko odbywa się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Biznesplan

Biznesplan może być sporządzony na potrzeby wewnętrzne firmy albo zewnętrzne. W zależności od potrzeb będzie on przeznaczony do innych celów.

Biznesplan na potrzeby wewnętrzne firmy

Jeżeli biznesplan ma być wykorzystany do potrzeb wewnętrznych firmy to pracownicy powinni stosować się do niego i postępować krok po kroku zgodnie z jego punktami. Dzięki temu zapewni to firmie dobrą organizacje pracy i zwiększy szansę na większe dochody. Działając zgodnie z biznesplanem możesz na bieżąco kontrolować postępy i sprawdzić, czy założone wcześniej cele są w odpowiednim momencie osiągane. Jeżeli tak, to jednocześnie masz pewność, że firma nie ponosi strat, a dodatkowo wciąż się rozwija, ponieważ wszystko idzie zgodnie z planem.

Biznesplan na potrzeby zewnętrzne firmy

Biznesplan przeznaczony do potrzeb zewnętrznych najczęściej dotyczy sposobów pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania przedsięwzięcia. W tym przypadku tworząc taki plan biznesowy powinno się skupić większą uwagę na wszelkie sprawy finansowe niż konkretne działania w firmie. Biznesplan często jest pomocny jako dodatek do wniosku dotacyjnego lub kredytowego i jeżeli jest sporządzony we właściwy sposób, to szansa na otrzymanie wsparcia finansowego jest dużo większa. Bank na podstawie biznesplanu ma możliwość sprawdzenia czy dochody danej firmy będą wystarczające na pokrycie rat kredytu. W przypadku dotacji inwestorzy zwracają głownie uwagę na kreatywność oraz na to, co teraz jest najlepiej opłacalne na rynku i jakie obowiązują trendy. Jeżeli twój biznesplan przedstawia się obiecująco i ma szansę na przyjęcie się na rynku oraz dalszy rozwój, to na pewno łatwiej będzie otrzymać dotacje.

Niezależnie od tego, czy dopiero otwierasz firmę, czy prowadzisz ją od jakiegoś czasu warto jest sporządzić dobry biznesplan. Pomoże ci on w utrzymaniu porządku wewnątrz firmy, jak też w otrzymaniu dodatkowego wsparcia z zewnątrz.

Dodaj komentarz