Poręczenie kredytu – czy można się na to zdecydować?

Poręczenie kredytu – czy można się na to zdecydować?

Każdy z nas może zostać poproszony przez kogoś z rodziny lub przyjaciela o poręczenie kredytu. Pojawia się pytanie, co należy zrobić w takiej sytuacji: poręczyć kredyt czy raczej grzecznie odmówić? Z czym wiąże się dla nas poręczenie kredytu?

Poręczenie kredytu jest ryzykowne

Poręczenie kredytu to zawsze pewne ryzyko i powinien o tym pamiętać każdy, kto decyduje się na wyświadczenie takiej przysługi komuś znajomemu.

Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że poręczenie jest dla banku dodatkowym zabezpieczeniem na wypadek, gdyby osoba zaciągająca kredyt po prostu przestała go spłacać. W przypadku, kiedy kredytobiorca przestanie regulować kolejne raty, obowiązek ich spłacania spadnie na osobę, która zdecydowała się kredyt poręczyć.

Obowiązkiem banku jest natychmiastowe poinformowanie żyranta od braku płatności przez kredytobiorcę. Trzeba pamiętać, że w pierwszej kolejności bank powinien zrobić wszystko, aby odzyskać należności od osoby, która zdecydowała się kredyt zaciągnąć.

Jeżeli nie przyniesie to rezultatów, dopiero można zwrócić się do żyranta. Tak naprawdę jednak banki na ogół pomijają pierwszy krok i znacząco ułatwiają sobie życie – o wiele prościej jest bowiem od razu nakazać spłacanie rat żyrantowi.

Co robić przed poręczeniem kredytu?

Decydując się na poręczenie kredytu, trzeba pamiętać o dokładnym przeczytaniu umowy. To w umowie musi zostać podana kwota poręczenia. Oznacza ona część długu, za którą odpowiedzialność bierze osoba, która zdecydowała się kredyt poręczyć. Osoba żyrująca kredyt może odpowiadać za:

  • całość kredytu;
  • określoną część kredytu;
  • odsetki;
  • koszty karne.

Nie poleca się poręczania kredytu w sytuacji, kiedy żyrant ma odpowiadać za całość kredytu. Jest to najmniej korzystne rozwiązanie, które może odbić się bardzo negatywnie na jego kondycji finansowej w momencie, kiedy kredytobiorca przestanie regulować kolejne raty.

Podejmując decyzję o poręczeniu kredytu, należy się bardzo dokładnie zastanowić. Jest to bowiem poważne zobowiązanie, które zawsze obciążone jest określonym ryzykiem. Nigdy nie mamy bowiem pewności, że kredytobiorca będzie spłacał swoje zobowiązanie w terminie.

Dodaj komentarz