Jakie są zadania menagera?

Jakie są zadania menagera?

Do podstawowych kompetencji każdego menedżera należy skuteczny monitoring zachowań w grupie oraz bezpośrednie stymulowanie postępów w pracy. Idealnym do tego narzędziem są zebrania pracowników – pozwalają omówić bieżącą sytuację, uzgodnić plan działania czy dokonać potrzebnych podsumowań. Często jednak dla wielu…

Read More