Badanie opinii i satysfakcji pracowników

Badanie opinii i satysfakcji pracowników

Badanie opinii i satysfakcji pracowników

Badanie Opinii Pracowników jest profesjonalnym narzędziem umożliwiającym uzyskanie cennej wiedzy na temat organizacji i tego, co pracownicy myślą o firmie. Badanie takie może zostać uzupełnione o szereg wskaźników, takich jak np. Satysfakcja i Zaangażowanie, czy eNPS (employee Net Promoter Score).

Przeprowadzenie badania opinii pracowników polecamy organizacjom, którym zależy na poprawianiu wydajności pracy, motywowaniu pracowników oraz zyskaniu wiedzy na temat atmosfery, jaka panuje wśród podwładnych. Narzędzie umożliwia ocenę klimatu, relacji, stosowanych rozwiązań i procedur, jak również pomiar stopnia lojalności zatrudnionych. Dzięki temu możliwe jest podejmowanie odpowiednich działań naprawczych, a także poprawa nastrojów i wydajności pracowników. Istnieje możliwość przeprowadzenia badania w formie elektronicznej, jak też tradycyjnej – papierowej. Efektem końcowym jest dogłębna analiza wyników, zawarta w obszernych raportach dla całej organizacji, a opcjonalnie również dla poszczególnych pionów czy działów. Raporty uzupełnione są o szczegółowe rekomendacje dla organizacji.

Czym jest action plan?

Action plan jest dodatkową usługą, jaką można zamówić po badaniu opinii pracowników – jest to  wsparcie organizacji w przygotowaniu oraz komunikacji dla pracowników planu działań, czyli sposobu wdrożenia wniosków po badaniu opinii pracowników. Kontynuacja procesu wdrożenia zmiany jest kluczowym aspektem powodzenia w procesie implementacji przyjętej strategii, a także jest dowodem zrozumienia dla potrzeb ludzi i zespołów.

Do czego się przydają wyniki badania opinii pracowników?

  • Niezbędne narzędzie dla tych organizacji, którym zależy na poodnoszeniu zaangażowaniu pracowników i zwiększaniu efektywności pracy
  • Doskonale diagnozują potrzeby całej organizacji, ale też jej poszczególnych elementów – pionów, działów itp.
  • Pozwalają zaplanować działania naprawcze oraz monitorować efektywność wdrażania zmian
  • Wyniki badań służą zwiększaniu efektywności pracowników, a tym samym podnoszą konkurencyjność biznesową organizacji

Dlaczego warto współpracować z firmą zewnętrzną?

  • Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektów
  • Dysponuje zapleczem technicznym – platformą do badań internetowych oraz sprawdzonymi metodami prowadzenia projektu
  • Zapewnia wsparcie na każdym etapie prowadzenia projektu – od zdefiniowana celów i założeń, przez komunikację, logistykę, bieżący monitoring, aż po generowanie raportów szytych na miarę.

 

Dodaj komentarz