Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej

Problemy w firmie

Prowadzenie własnej firmy nie jest prostym zadaniem. Czasami zdarza się, że przedsiębiorca traci płynność finansową, a tym samym brak środków na opłacanie stałych kosztów, składek oraz podatków. Problemem mogą być też zdarzenia losowe lub nieoczekiwana choroba właściciela firmy. To wszystko sprawia, że nie jest on w stanie dalej  prowadzić działalności.

W takich przypadkach polskie ustawodawstwo przewiduje pewne udogodnienia, a mianowicie zamiast całkowitego zlikwidowania działalności, przedsiębiorca może zdecydować się na tymczasowe jej zawieszenie.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej jest korzystne dla przedsiębiorcy przede wszystkim ze względu na występujące w tym okresie ulgi finansowe i udogodnienia podatkowe. Przedsiębiorca zaprzestaje opłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego. Poza tym nie musi składać deklaracji VAT.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca zostaje również wyrejestrowany z ZUS, co skutkuje brakiem konieczności opłacania składek. Należy jednak pamiętać, że po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne traci się prawo do świadczeń zdrowotnych – warto wtedy skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub z ubezpieczenia zdrowotnego swoich członków rodziny. Ponadto okres zawieszenia działalności nie jest liczony do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury.

Kto może zawiesić działalność

Zastanawiając się nad zawieszeniem działalności przedsiębiorcy często pytają na jak długo mogą ją zawiesić oraz czy każdy może skorzystać z tego przywileju. Odpowiadając na te pytania, wyjaśniamy, że związku z wejściem w życie dnia 30. kwietnia 2018 Konstytucji Biznesu przedsiębiorca zatrudniający pracowników (również tych przebywających na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym) ma prawo zawiesić działalność gospodarczą.

Zaś w przypadku wspólników spółek cywilnych, jawnych czy partnerskich zawieszenie działalności gospodarczej przez jednego ze wspólników jest skuteczne tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zostanie ono dokonane także przez pozostałych wspólników.

Na jak długo można zawiesić działalność

Zawieszenie działalności może nastąpić na czas nieokreślony lub określony, lecz okres ten nie może być krótszy niż 30 dni. Nie są stosowane również ograniczenia dotyczące możliwości zawieszenia działalności przed dniem złożenia wniosku (za wyjątkiem przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego).

Dzięki możliwości zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi od razu rezygnować ze swojej firmy i wrócić do jej prowadzenia kiedy ponownie “stanie na nogi”.

Dodaj komentarz