Ile są koszta w sprawach spadkowych?

Czy warto prowadzić konto dla spółki z o.o.?

Większość z nas boi się kosztów związanych ze sporządzeniem testamentu i z przyjęciem spadku. Warto poznać aktualne stawki, jakie będziemy musieli uiścić w przypadku bycia spadkodawcą bądź spadkobiercą. Jak wiemy w polskim prawie jest kilka rodzajów testamentu. Najpopularniejszymi są: testament własnoręczny oraz testament notarialny. Ten pierwszy wykonywany jest samodzielnie przez spadkodawcę, posiada jego oryginalny podpis oraz datę. Nie istnieje możliwość sporządzenia ostatniej woli na komputerze czy na maszynie. Testament notarialny, jak sama nazwa wskazuje, to dokument, jaki zostaje spisany u notariusza, a końcowo podpisany przez spadkodawcę czytelnym podpisem. Powstałą forma ma postać aktu notarialnego, a co za tym idzie bardzo ciężko go podważyć.

De facto moc prawna obu testamentów jest jednakowa, jednakże w przypadku testamentu w formie notarialnej możemy być o wiele spokojniejsi. Z czego to wynika? Testament notarialny jest dokumentem rejestrowanym – oryginał spoczywa w biurze notarialnym, a czasem w archiwum sądu. Nie musimy, więc bać się, że nasza ostatnia wola „zginie” w niewyjaśnionych okolicznościach. Tak niestety się dzieje w przypadku testamentu własnoręcznego. Ekspertyzy grafologiczne, w celu ustalenia prawdziwości dokumentu, często nie są jednoznaczne i powodują niemało problemów, kłótni i nieścisłości, zwłaszcza między spadkobiercami. Notariusz jest osobą zaufania publicznego. W przypadku dokumentu sporządzonego notarialnie rodzina i bliscy są stuprocentowo pewni, że spadkodawca nie działał pod presją, bądź nie był świadom swoich czynów, spisując swoją ostatnią wolę. Dodatkowym plusem przemawiającym za testamentem notarialnym jest to, iż prawnik zawsze nam doradzi i rozwieje nurtujące kwestie.

Jako, że testament notarialny zwiększa bezpieczeństwo i pewność bezproblemowego przeprowadzenia postępowania spadkowego w przyszłości jego koszty są większe aniżeli przy formie odręcznej. Koszta nie są jednak wielkie i na pewno na każdą rękę. Taksa notarialna za testament zawierający wszystkie niezbędne informacje, w tym: ostatnią wolę, pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku etc. wynosi 150 złotych.

Koszty postępowania sądowego nie są jednak wiadome. Z racji tego, że sprawy spadkowe odbywają się zazwyczaj po dłuższym czasie, aniżeli sporządzenie samego testamentu nie możemy odpowiedzieć ile będą wynosić wtedy opłaty. Wszystko zależy od opłat sądowych i zasad opodatkowania w przyszłości.

Co musi zrobić spadkobierca – przyjmijmy, że syn, w celu uzyskania odziedziczonej nieruchomości na własność? Niewątpliwie musi odbyć się postępowanie sądowe w celu stwierdzenia nabycia spadku. Następnie osobę dziedziczącą obowiązuje uiszczenie podatku w Urzędzie Skarbowym. Wszystko zależne jest od aktualnych stawek oraz kruczków prawnych. Istnieje, bowiem zwolnienie z opłat podatkowych. Potem, prawowity już właściciel, musi dokonać wpisu w księdze wieczystej. Oczywiście, jeśli takowa istnieje. Ostatnim krokiem są wszystkie inne niezbędne formalności związane z mediami np. administracja.

W gruncie rzeczy koszty nie są zbyt wysokie i w większości przypadków są one „do przeskoczenia”. Problemy rodzą się wtedy, kiedy jest kilku spadkobierców, a między nimi dochodzi do sporów i waśni w kwestii spadkowej.

Dodaj komentarz