Jak założyć firmę? Najważniejsze zagadnienia.

Jak założyć firmę? Najważniejsze zagadnienia.

Jak założyć firmę

Chęć prowadzenia własnego biznesu rodzi w nas wiele pytań i wątpliwości. Firmę możemy zarejestrować jako spółkę lub jednoosobową działalność gospodarczą. Jeżeli zaczynamy samodzielnie, prawdopodobnie wybierzemy drugą opcję. Tego typu działalność musimy zarejestrować w urzędzie gminy w bazie CEIDG. Wniosek o wpis możemy wypełnić ręcznie bądź na stronie internetowej CEIDG. Wniosek o rejestrację nie jest skomplikowany. Wystarczy orientować się w podstawowych kwestiach, a jego wypełnienie nie sprawi problemów.

Księgowość

Jednym z obowiązków przy posiadaniu własnej firmy jest prowadzenie księgowości. Możemy to robić we własnym zakresie, zatrudnić księgową lub skorzystać z usług biura rachunkowego. Zaletą rozliczania firmy samemu jest ograniczenie kosztów, jednak wymaga to od nas śledzenia na bieżąco zmian w przepisach i dostosowywania się do nich. Księgowa lub biuro rachunkowe zrobi to za nas.

ZUS i US

Na początku problematyczne mogą wydawać się kwestie dotyczące Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rejestracja w US przebiega automatycznie, równocześnie ze złożeniem wniosku do CEIDG. We wniosku składanym do gminy wybieramy czy chcemy być rozliczani podatkiem progresywnym czy liniowym oraz jaką formę księgowości będziemy prowadzić. Również zgłoszenie do ZUS zostanie wykonane za pośrednictwem wniosku CEIDG. Jeśli od początku chcemy być czynnymi podatnikami VAT wniosek składamy do Urzędu Skarbowego na formularzu VAT-R.

Należy zapamiętać i pilnować terminów płatności podatków i składek ZUS, które są następujące:

  • Składki ZUS należy opłacić najpóźniej do 10 dnia miesiąca za miesiąc ubiegły (gdy zatrudniamy pracowników termin ten wydłuża się do 15 dnia miesiąca);
  • Należność do US za podatek dochodowy w zaliczkach miesięcznych opłacamy do 20 dnia miesiąca za miesiąc ubiegły;
  • Należność do US za podatek VAT opłacamy do 25 dnia miesiąca za miesiąc ubiegły;

Pieczątka firmowa

Już od pierwszych dni działalności przydatna będzie pieczątka firmowa. Powinna ona zawierać najważniejsze dane np. nazwa firmy, adres, numer telefonu/fax, numer NIP i REGON. Oprócz pieczątki firmowej możemy też wyrobić sobie imienną np. “WŁAŚCICIEL Jan Kowalski” . Jeżeli rozliczamy się w formie innej niż karta podatkowa czy ryczałt, to pamiętajmy o wzięciu faktury, gdyż opłatę za wyrobienia pieczątki możemy uwzględnić w kosztach.

Konto firmowe

Aby prowadzić własną firmę niezbędne jest konto bankowe. Nie jest to wymagane przez prawo jednak ułatwia wiele czynności. Gdy posiadamy osobiste konto bankowe i jesteśmy jedynym właścicielem to możemy wykorzystać je na potrzeby firmy. Istnieje również możliwość założenia osobnego, firmowego konta.

Podsumowując

Wbrew pozorom zakładanie firmy nie jest czynnością skomplikowaną. Mając powyższą wiedzę na pewno sobie poradzisz. Natomiast, jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji wystarczy, że zajrzysz na https://www.mala-firma.pl/dla-poczatkujacych/zakladanie-firmy/139-zakladanie-firmy-krok-po-kroku. W szybki sposób założysz firmę krok po kroku.

Warto, aby każdy wypełniony wniosek dokładnie sprawdzić, a każdą decyzję przemyśleć. Dużo łatwiej będzie od razu zrobić to poprawnie, niż później poprawiać.

Dodaj komentarz