Faktura uproszczona – co warto o niej wiedzieć?

Faktura uproszczona – co warto o niej wiedzieć?

Zastanawiasz się, kiedy i czy możesz wydawać swoim klientom lub kontrahentom uproszczoną fakturę VAT, jak wygląda jej korygowanie czy termin jej wystawienia? Czym tak naprawdę różni się faktura uproszczona od zwykłej i w jakim celu się ją wydaje?

Fakturę uproszczoną możesz wydać zawsze wtedy, kiedy nie jest wymagane wydanie tradycyjnej faktury VAT, jaką wszyscy znamy. Jeśli ani ty, ani klient nie potrzebujecie zwyczajnej faktury, możesz wydać jej uproszczoną wersję. Wydawanie takiej faktury określają jednak pewne wymogi, z którymi należy się zapoznać w celu uniknięcia późniejszych nieporozumień czy kar. Zastanawiasz się, czy możesz wystawić uproszczoną fakturę? Odpowiedź w większości przypadków brzmi – tak. Każdy podatnik może posłużyć się takim dokumentem w momencie zawierania transakcji z kontrahentem. Jeśli chodzi o terminy, tutaj sprawa wygląda tak samo jak w przypadku tradycyjnej faktury VAT. Uproszczoną fakturę musisz wystawić kontrahentowi nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wykonana transakcja. Co do dokonywania korekty faktury, tutaj także nic się nie różni – dokonujemy jej na tych samych zasadach, co korektę tradycyjnej faktury VAT. Jeśli chcesz dowiedzieć się znacznie więcej o uproszczonej fakturze, zapoznaj się z dalszą częścią artykułu, w którym zawarliśmy informacje, które zdecydowanie przydadzą Ci się podczas prowadzenia własnej działalności, lub pracy jako księgowa. Zapraszamy do lektury! Z poradnika dowiesz się:

 • Do jakiej maksymalnie kwoty mogę wystawić uproszczoną fakturę?
 • Kiedy nie mogę wystawić faktury uproszczonej?
 • Co obowiązkowo musi znaleźć się na uproszczonej wersji faktury?
 • Jakie dane nie są konieczne do umieszczenia na uproszczonej fakturze?
 • Faktura uproszczona a odliczenie podatku VAT
 • Jakie dane muszą znaleźć się na paragonie?

faktura uproszczona

Do jakiej maksymalnie kwoty mogę wystawić uproszczoną fakturę?

Zwykłą fakturę VAT możesz wystawić na jakąkolwiek kwotę, która odpowiada wartości transakcji. Niestety, jedną z różnic pomiędzy tradycyjną fakturą a jej uproszczoną wersją jest kwota maksymalna, powyżej której nie możemy wystawić uproszczonej faktury. Kwota ta jest dość mała – 450 zł lub 100 Euro, jeśli w tej walucie dokonujemy transakcji. Kwotę maksymalną, która może znajdować się na uproszczonej fakturze, określają przepisy. Przeczytamy na ten temat w ustawie o VAT –  artykuł 106e, ustęp 5., punkt 3. Warto dokładnie znać przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej lub wiedzieć, gdzie szukać odpowiednich informacji, jeśli mamy wątpliwości co do poprawności naszych działań. Jak powszechnie wiadomo – nieznajomość prawa szkodzi.

Kiedy nie mogę wystawić faktury uproszczonej?

Ustawodawca określił dokładnie sytuacje, w których wystawienie faktury uproszczonej nie powinno mieć miejsca. Warto znać na pamięć te wyjątki, ponieważ jest ich tylko kilka. Poza wymienionymi poniżej sytuacjami oraz kwocie poniżej 450 zł możemy wstawiać fakturę uproszczoną podczas dokonywania transakcji. Oto sytuacje, które wykluczają możliwość wystawienia uproszczonej faktury:

 • Sprzedaż wysyłkowa. Jeśli sprzedaż dokonywana jest poprzez kuriera, pocztę lub paczkomat nie możesz wystawić uproszczonej faktury. Można ją wystawić w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z wydawaniem towaru “do ręki”.
 • Kiedy NIP osoby kupującej od nas towar lub usługę nie jest umieszczony na fakturze, lub nabywca nie posiada takiego numeru. Jeśli na fakturze nie widnieje numer identyfikacji podatkowej, nie ma możliwości wystawienia uproszczonej faktury
 • Kiedy ma miejsce dostawa towaru na zasadzie wewnątrzwspólnotowej, czyli takiej, gdzie ma miejsce wywóz towarów z terenu Polski na teren jakiegokolwiek innego kraju, który jest członkiem UE.
 • Kiedy sprzedaż usług lub towarów ma miejsce na terenie innego kraju członkowskiego UE, z wyjątkiem Polski. W tym przypadku do zapłacenia podatku VAT z faktury zobowiązany jest nabywca.

Te zasady określają, kiedy nie może zostać wystawiona faktura uproszczona – musimy tutaj posłużyć się tradycyjną fakturą VAT. Nie zapominajmy także o wymienionej zasadzie, która dotyczy maksymalnej kwoty, jaka może znaleźć się na uproszczonej wersji faktury.

faktura uproszczona

Co obowiązkowo musi się znaleźć na uproszczonej wersji faktury?

Jeśli warunki transakcji pozwalają na wystawienie faktury uproszczonej, należy wiedzieć, co na takiej fakturze nadal musi się znajdować, aby była poprawna, a więc ważna w świetle prawa. Elementy, które obowiązkowo muszą znaleźć się na takiej fakturze, określa poniższa lista:

 • Data sprzedaży oraz data wystawienia faktury. Zazwyczaj są takie same, ale nie muszą być.
 • Numer faktury zgodny z numeracją prowadzoną przez przedsiębiorstwo. Jest to numer następujący po numerze ostatnio wystawionej faktury. Numeracja jest ważna, aby zachować ciągłość prowadzenia dokumentacji oraz dla ułatwienia odnajdywania poszczególnych dokumentów.
 • Tak, jak w przypadku tradycyjnej faktury – dane nabywcy, sprzedawcy zawierające w sobie ich numery identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Nazwa towaru lub usługi, dla którego wystawiona jest faktura.
 • Ogólny koszt należności, którego zapłacenia zobowiązuje się odbiorca w terminie określonym na fakturze.
 • Kwota rabatu, jeśli miała miejsce jakakolwiek zniżka.
 • Informacja o wysokości opodatkowania. Kwotę podatku VAT obliczamy, dodając 23%, 8% lub 5% do wartości netto z faktury.

Jakie dane nie są konieczne do umieszczenia na uproszczonej fakturze?

Wiesz już, jakie dane musisz umieścić na wystawianej uproszczonej fakturze VAT. Jednak sama nazwa wskazuje, że niektóre dane nie muszą znajdować się na takiej fakturze. Jakie to dane? Te przestawia poniższa lista. Należy zapoznać się z wszystkimi wytycznymi, aby poprawnie wykonać uproszczoną fakturę VAT. Oto one:

 • Dane nabywcy nie są obowiązkowe w przypadku wystawiania tego typu dokumentu.
 • Wartość, a zarazem ilość produktów lub usług, które obejmuje kwota faktury.
 • Wartość netto jednostki – pojedynczego przedmiotu czy pojedynczej usługi.
 • Nie jest wymagana stawka procentowa podatku.
 • Suma netto. Na fakturze uproszczonej można wpisać tylko kwotę do zapłaty brutto – z dodanym już podatkiem VAT.
 • Kwota podatku VAT, którą obliczamy na podstawie sumy wartości netto sprzedanych towarów czy usług.

Faktura uproszczona a odliczenie podatku VAT

Wystawienie uproszczonej faktury VAT daje możliwość odliczenia podatku, który naliczony został przez nabywcę usługi lub towaru, który kupił. W przypadku, kiedy na uproszczonej fakturze nie został podany należny podatek VAT, można łatwo obliczyć go z prostego wzoru. Jak to zrobić?

Kwota podatku to wartość dostarczanych usług/towarów brutto, czyli z podatkiem VAT pomnożona przez stawkę podatku. Wynik dzielimy przez 100+odpowiednia stawka podatku. Wzór na to działanie przedstawia się następująco:

KP = (WB*SP)/(100+SP)

oznaczenia skrótów: KP = kwota podatku

WB = wartość towaru lub usługi brutto

SP = stawka podatku VAT

faktura uproszczona

Jakie dane muszą znaleźć się na paragonie?

Paragon to kolejny dowód zakupu, który dostawca lub wykonawca usługi wydaje nabywcy. Ten także ma w przepisach określoną treść. Jeśli chcesz sprawdzić, czy wystawiony przez Ciebie paragon jest poprawny, lub czy dostałeś paragon, który zawiera wszystkie niezbędne dane, sprawdź, czy zawiera on:

 • Dane podmiotu wydającego paragon
 • NIP podatnika
 • Data sprzedaży – dzień, miesiąc, rok, godzina oraz minuta
 • Numer faktury, która dotyczy tej transakcji.
 • Nazwa dokumentu, czyli napis “paragon fiskalny”
 • Nazwa towaru lub usługi, których dotyczy dokument
 • Cena jednostkowa towaru lub usługi
 • Wartość faktury
 • ewentualne zniżki, rabaty, narzuty
 • wartość brutto transakcji i stawka VAT
 • wartość produktów lub usług zwolnionych z podatku VAT
 • waluta, w jakiej została dokonana transakcja
 • numer paragonu następujący po numerze poprzedniego dokumentu
 • numer kasy, w której wydrukowany był dowód zakupu
 • NIP nabywcy (jeśli ten o to poprosi).
 • logo fiskalne oraz numer unikatowy dla każdego paragonu

Jeśli wartość nie przekroczy 450zł, dokument ten może być traktowany tak, jak faktura uproszczona. Także jest ważnym dowodem zakupu.

Dodaj komentarz