Od czego zależy wysokość alimentów?

Od czego zależy wysokość alimentów?

Kwota alimentów nigdy nie jest przypadkowa. Sąd ustala ją na podstawie kluczowych przesłanek w danej sprawie, tak, aby była ona maksymalnie sprawiedliwa. Zastanawiając się nad rozwodem lub będąc już w trakcie sprawy rozwodowej, zdecydowanie warto poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Dzięki temu łatwiej będzie zrozumieć ostateczną decyzję sędziego. W takim razie, od czego zależy wysokość alimentów? Co sąd bierze pod uwagę? Na te pytania odpowiemy poniżej.

Pierwszy czynnik – potrzeby dziecka

Można wyróżnić dwa najważniejsze czynniki wpływające na to, jak wysokie alimenty zostaną ustalone. Przede wszystkim chodzi tutaj o potrzeby dziecka, na które ustalane są alimenty. Kluczowe jest dla sądu jego dobro i to, aby były spełniane jego potrzeby. Chodzi tutaj zarówno o potrzeby żywieniowe, jak i ubrania, podręczniki do szkoły czy rozwijające zajęcia dodatkowe.

Ważne jest, aby utrzymać stopę życiową dziecka na adekwatnym poziomie, aby mogło się ono zdrowo i bezpiecznie rozwijać.

Muszą to być jednak potrzeby uzasadnione. Jeśli druga strona wskaże, że oczekuje bardzo wysokich alimentów, ponieważ na przykład dziecko musi wyjechać z nią na 5 wycieczek zagranicznych w roku, to z oczywistych względów sąd może stwierdzić, że jest to stwierdzenie nieuzasadnione.

Druga kwestia – możliwości finansowe zobowiązanego

Druga kwestia to możliwości osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Alimenty nie mogą przeciążać finansowo danej osoby ponad miarę, natomiast trzeba wskazać, że sąd bierze pod uwagę poza aktualnymi zarobkami (bądź ich brakiem) także potencjał zarobkowy. Przykładowo, jeśli inżynier z wieloletnim doświadczeniem, który może z łatwością znaleźć dobrą pracę, aktualnie nie zarabia, ponieważ zdecydował się odejść z poprzedniej pracy, nie zadziała to w ten sposób, że sąd ustali zerowe czy niemal zerowe alimenty.

Przy obliczaniu potencjału zarobkowego sąd bierze pod uwagę liczne indywidualne okoliczności. Można oczekiwać znalezienia zatrudnienia od bezrobotnej osoby po studiach, zdrowej i z doświadczeniem, ale już niekoniecznie od osoby niepełnosprawnej czy ciężko chorej, która nie tylko mogłaby mieć problem ze znalezieniem pracy, ale też niekoniecznie byłaby fizycznie zdolna do jej wykonywania.

Pomoc w sprawie rozwodowej, czy to w kwestii alimentów, czy samego stwierdzenia rozwodu lub podziału majątku, udziela kancelaria prawna Kraków. Do skorzystania z pomocy specjalisty ma prawo zarówno osoba, od której żąda się płacenia alimentów, jak i druga strona, która wysuwa takie żądanie. Warto to zrobić, aby przyspieszyć całą sprawę i ograniczyć poziom stresu z nią związanego.

Dodaj komentarz